Persoonsgegevens die Wijnwuuf verwerkt

Wijnwuuf verwerkt je persoonsgegevens doordat je reageert, contact opneemt of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel Wijnwuuf persoonsgegevens verwerkt

Wijnwuuf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is wanneer je een vraag stelt, een opmerking geeft of op een andere manier contact zoekt.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren in het geval van een winactie.
– Wijnwuuf volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee de website op jouw behoefte kan worden afgestemd.

Hoe lang Wijnwuuf persoonsgegevens bewaart

Wijnwuuf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijnwuuf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Wijnwuuf gebruikt

Wijnwuuf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wijnwuuf gebruikt cookies met een puur technische reden. Deze zorgen ervoor dat de website naar goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan wijnwuuf ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: zo lang als nodig

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijnwuuf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover Wijnwuuf beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijnwuuf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren dan zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe Wijnwuuf persoonsgegevens beveiligd

Wijnwuuf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijnwuuf.nl